preskoči na sadržaj
Objavljeni ugovori

Financijsko izvješće i bilješke za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 13. 7. 2021. 10:52

Pokretanje izbora za članove Školskog odbora (upute za izbor predstavnika radnika uz hodogram) Vijest ima dokument u privitku

      Budući da je 30. ožujka 2017. godine održana 1. konstituirajuća sjednica aktualnog saziva Školskog odbora te da mandat članovima Odbora prestaje 29. ožujka ove godine, ovim putem Vas obavještavamo da Hotelijersko-turistička škola, u skladu sa zakonskim i statutarnim obvezama, pokreće postupak izbora, odnosno imenovanja članova Školskog odbora.

 

Sukladno čl. 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 89/19 i 64/20) i čl. 29. Statuta naše Škole, Školski odbor ima sedam članova, od kojih tri člana imenuje osnivač (Grad Zagreb), Vijeće roditelja jednog člana, Nastavničko vijeće dva člana, dok Skup radnika imenuje jednog člana - predstavnika radnika.

 

Što se tiče predstavnika radnika, njega bira i razrješuje radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana., primjenjujući pritom odredbe Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (NN 03/16, 52/17 i 138/20).

 

Što se tiče izbora, odnosno imenovanja preostalih članova Vijeća, intencija je da se zbog razloga praktičnosti, ali i izvanrednih epidemioloških uvjeta, sjednica Nastavničkog vijeća održi isti dan kad i sjednica Skupa radnika na kojoj će se imenovati Izborni odbor; što se tiče sjednice Vijeća roditelja, također bi bilo svrsihodno održati je tijekom istog radnog dana. Nadalje, tijekom današnjeg dana poslan je dopis nadležnom Gradskom uredu s obaviješću da se mandat aktualnog sastava Školskog odbora bliži kraju, uz istovremeni zahtjev da osnivač (Grad Zagreb) na vrijeme imenuje tri člana na temelju zakonskih ovlaštenja.

 

 

Kratki hodogram, uz isticanje rokova:

 

 

1.) Svaki predlagatelj koji će podnijeti listu kandidata, radi formiranja izbornog odbora, u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja predlaže u pisanom obliku svog člana i njegovog zamjenika u izborni odbor.

 

2.) Skup radnika u ime predlagatelja saziva, uz prethodno savjetovanje s ravnateljem školske ustanove o vremenu i mjestu održavanja, u ime podnositelja prijedloga njegov potpisnik; Skup se saziva najranije petnaest dana od dana objave prijedloga za izbor predstavnika radnika u školskom odboru. Na skupu se imenuje Izborni odbor.

 

3.) Izborni odbor donosi Odluku o provođenju izbora za predstavnika radnika u školski odbor u roku od pet radnih dana od dana imenovanja na Skupu radnika; u samoj Odluci određuje se vrijeme i mjesto glasovanja i rok od pet radnih dana za podnošenje liste jednog kandidata za člana školskog odbora predstavnika radnika. Svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana od dana objavljivanja popisa podnijeti izbornom odboru prigovor na popis birača. Izborni odbor obvezan je odlučiti o prijavi nepravilnosti u roku od tri radna dana od dana dostave prijave te svoju odluku dostaviti podnositelju prijave.

 

4.) Nakon provedenog glasovanja izrađuje se Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u školski odbor, koji se potom objavljuje se na oglasnoj ploči po proteku roka od tri radna dana za podnošenje prigovora o nepravilnostima u izbornom postupku.

 

U privitku je sva relevantna dokumentacija za ovu fazu postupka (ukazujem posebno na Poziv na Skup radnika te na Prijedlog za izbor predstavnika radnika u ŠO, a za sve one koje zanimaju svi detalji vezano uz provođenje navedenih izbora, u prilogu je priložena i kompletna izborna procedura u sklopu Poslovnog edukatora, kao i kraći prikaz u kojem su istaknute najbitnije stavke).

 

Mirko Lukić, tajnik Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu

kontakt broj: 092/1766 219

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 10. 2. 2021. 12:32

Pokretanje izbora za članove Školskog odbora (upute za izbor predstavnika radnika uz hodogram)

Budući da je 30. ožujka 2017. godine održana 1. konstituirajuća sjednica aktualnog saziva Školskog odbora te da mandat članovima Odbora prestaje 29. ožujka ove godine, ovim putem Vas obavještavamo da Hotelijersko-turistička škola, u skladu sa zakonskim i statutarnim obvezama, pokreće postupak izbora, odnosno imenovanja članova Školskog odbora.

 

Sukladno čl. 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 89/19 i 64/20) i čl. 29. Statuta naše Škole, Školski odbor ima sedam članova, od kojih tri člana imenuje osnivač (Grad Zagreb), Vijeće roditelja jednog člana, Nastavničko vijeće dva člana, dok Skup radnika imenuje jednog člana - predstavnika radnika.

 

Što se tiče predstavnika radnika, njega bira i razrješuje radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana., primjenjujući pritom odredbe Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (NN 03/16, 52/17 i 138/20).

 

Što se tiče izbora, odnosno imenovanja preostalih članova Vijeća, intencija je da se zbog razloga praktičnosti, ali i izvanrednih epidemioloških uvjeta, sjednica Nastavničkog vijeća održi isti dan kad i sjednica Skupa radnika na kojoj će se imenovati Izborni odbor; što se tiče sjednice Vijeća roditelja, također bi bilo svrsihodno održati je tijekom istog radnog dana. Nadalje, tijekom današnjeg dana poslan je dopis nadležnom Gradskom uredu s obaviješću da se mandat aktualnog sastava Školskog odbora bliži kraju, uz istovremeni zahtjev da osnivač (Grad Zagreb) na vrijeme imenuje tri člana na temelju zakonskih ovlaštenja.

 

 

Kratki hodogram, uz isticanje rokova:

 

 

1.) Svaki predlagatelj koji će podnijeti listu kandidata, radi formiranja izbornog odbora, u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja predlaže u pisanom obliku svog člana i njegovog zamjenika u izborni odbor.

 

2.) Skup radnika u ime predlagatelja saziva, uz prethodno savjetovanje s ravnateljem školske ustanove o vremenu i mjestu održavanja, u ime podnositelja prijedloga njegov potpisnik; Skup se saziva najranije petnaest dana od dana objave prijedloga za izbor predstavnika radnika u školskom odboru. Na skupu se imenuje Izborni odbor.

 

3.) Izborni odbor donosi Odluku o provođenju izbora za predstavnika radnika u školski odbor u roku od pet radnih dana od dana imenovanja na Skupu radnika; u samoj Odluci određuje se vrijeme i mjesto glasovanja i rok od pet radnih dana za podnošenje liste jednog kandidata za člana školskog odbora predstavnika radnika. Svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana od dana objavljivanja popisa podnijeti izbornom odboru prigovor na popis birača. Izborni odbor obvezan je odlučiti o prijavi nepravilnosti u roku od tri radna dana od dana dostave prijave te svoju odluku dostaviti podnositelju prijave.

 

4.) Nakon provedenog glasovanja izrađuje se Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u školski odbor, koji se potom objavljuje se na oglasnoj ploči po proteku roka od tri radna dana za podnošenje prigovora o nepravilnostima u izbornom postupku.

 

U privitku je sva relevantna dokumentacija za ovu fazu postupka (ukazujem posebno na Poziv na Skup radnika te na Prijedlog za izbor predstavnika radnika u ŠO, a za sve one koje zanimaju svi detalji vezano uz provođenje navedenih izbora, u prilogu je priložena i kompletna izborna procedura u sklopu Poslovnog edukatora, kao i kraći prikaz u kojem su istaknute najbitnije stavke).

 

Mirko Lukić, tajnik Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu

kontakt broj: 092/1766 219

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 10. 2. 2021. 11:31

Godišnji financijski izvještaj za 2020. (i popratne bilješke) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 2. 2. 2021. 11:37

Odluka o povećanju cijene administrativnih usluga izdavanja pedagoške dokumentacije Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je Odluka o povećanju cijene naplate izdavanja duplikata razrednih svjedodžbi i svjedodžbi završnih ispita.

Što se tiče obveze plaćanja upravne pristojbe za izdavanje prijepisa/duplikata isprava u području obrazovanja, propisane na temelju Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, (u visini od 70,00 kuna), ona se i dalje primjenjuje, neovisno o visini cijene naplate izdavanja pedagoške dokumentacije.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 29. 1. 2021. 15:30

Plan nabave za 2021. godinu Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 23. 12. 2020. 09:14

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama Plana za 2022. i 2023. godinu Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 23. 12. 2020. 09:12

Financijsko izvješće i bilješke za I. kvartal 2020. godine Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 19. 5. 2020. 07:33

Odluka o zaduženjima, rasporedu rada i utvrđivanju uvjeta za rad kod kuće nastavnog osoblja Vijest ima dokument u privitku

Drage kolegice i kolege,

u privitku je Odluka o zaduženjima, rasporedu rada i utvrđivanju uvjeta za rad kod kuće nastavnog osoblja Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu, donesena 9. ožujka 2020. godine, a stupa na snagu s današnjim danom, 20. ožujka, sukladno Odluci o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu Ministarstva znanosti i obrazovanja od 19. ožujka 2020. (KLASA: 602-01/20-01/00178 URBROJ: 533-01-20-0002).

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 20. 3. 2020. 13:46

Godišnji financijski izvještaj za 2019. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 4. 2. 2020. 09:50

Odluka o imenovanju povjerljive osobe Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je Odluka o imenovanju Ksenije Jerić Antoljak, profesorice računalstva i informatike za povjerljivu osobu te Antonije Elez, profesorice gospodarskog prava za zamjenika povjerljive osobe, donesena 14. siječnja 2019. godine na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj 17/19.) i Pravlinika o postupanju unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 17. 1. 2020. 14:05

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka za 2020. godinu Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 31. 12. 2019. 10:39

Financijski plan za 2020. godinu i Projekcija Plana za 2021. i 2022. godinu Vijest ima dokument u privitku

U prilogu su financijski dokumenti usvojeni na 32. sjednici Školskog odbora održanoj 20. prosinca 2019. godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 23. 12. 2019. 08:21

Procedure Vijest ima dokument u privitku

U privitku je šest (6) procedura donesenih 31. listopada 2019. godine. Procedure stupaju na snagu te se primjenjuju danom objave.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 31. 10. 2019. 14:39

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 10. 9. 2019. 08:59

Cijena administrativnih usluga izdavanja pedagoške dokumentacije Vijest ima dokument u privitku

Na temelju odluke Školskog odbora usvojene na 7. sjednici 10. listopada 2013. godine, cijena administrativnih usluga izdavanja duplikata/prijepisa pedagoške dokumentacije iznosi 40,00 kuna po primjerku.

Također, na temelju Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 08/2017), utvrđeno je da visina upravne pristojbe za izdavanje prijepisa/duplikata isprava u području obrazovanja  iznosi 70,00 kuna.

U privitku je obrazac zahtjeva za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirko Lukić  datum: 17. 5. 2019. 15:01

Rebalans Financijskog plana i Plana nabave za 2019.g Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Gudelj Racich  datum: 13. 5. 2019. 16:08
» Arhiva naših vijesti    
 


ODLUKU o imenovanju službenika za informiranje

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

FRANKOPANSKA 8

10 000 ZAGREB

Tel: 01 /48 48 538, 48 48 543           Fax: 01 /48 48 544   

e-mail: marija.rasan-krizanac@hts-zg.t-com.hr

 

 

KLASA: 602-03/12-01

URBROJ: 251-346-02-12-

U Zagrebu, 9. veljače 2012.

 

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03. i 07/11.) ravnateljica Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu donosi

 

 

 

ODLUKU

o imenovanju službenika za informiranje

 

I

 

Vesna Ivanišević Ševo, tajnica Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu, imenuje se osobom za informiranje.

 

II

 

Imenovana iz točke I ove Odluke mjerodavna je osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

III

 

Način rada službenika za informiranje uređen je Zakonom o pravu na pristup informacijama

(NN 172/03. i 07/11.) .

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                  mr.sc. Marija Rašan-Križanac

 

 

Dostaviti:

  1. Imenovanoj, ovdje
  2. Agencija za zaštitu osobnih podataka
  3. Arhiva
Oglasna ploča

Raspored

    


Kalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događajiKorisni linkovi
E-learning alati
 • Tečajevi


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju