preskoči na sadržaj
PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U HOTELIJERSKO-TURISTIČKOJ ŠKOLI U ZAGREBU

 

 

 

U skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i (NN 139/10.) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11.)

Školski odbor Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Škola) donosi:

 

 

PROCEDURU

STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

U HOTELIJERSKO-TURISTIČKOJ ŠKOLI U ZAGREBU

 

 

Članak 1.

 

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba i usluga, javna nabava, i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad Škole i obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti u Školi, osim ako posebnim propisom ili Statutom Škole nije uređeno drugačije.

 

Članak 2.

 

Ravnatelj Škole pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju školu. Iskazivanje potrebe za pokretanje postupka ugovaranja nabave roba i usluga mogu predložiti svi zaposlenici u školskoj ustanovi, stručna tijela u Školi i Školski odbor, osim ako posebnim propisom ili Statutom Škole nije uređeno drugačije.

 

 

Članak 3.

 

Osoba koju ovlasti ravnatelj dužna je prije pokretanja postupka ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza obaviti kontrolu i izvijestiti ravnatelja da li je pribavljanje predložene ugovorne obveze u skladu sa važećim financijskim planom i planom nabave Škole.

 

Ukoliko osoba koju je ovlastio ravnatelj ustanovi da predložena ugovorna obveza nije u skladu sa važećim financijskim planom i planom nabave, istu predloženu obvezu ravnatelj Škole dužan je odbaciti ili predložiti Školskom odboru promjenu financijskog plana i plana nabave.

 

Članak 4.

 

Nakon što osoba koju je ravnatelj ovlastio utvrdi da je predložena ugovorna obveza u skladu sa važećim financijskim planom i planom nabave Škole, ravnatelj donosi odluku o pokretanju nabave odnosno ugovaranju ugovorne obveze.

 

Nakon provedbe nabave ili ugovaranja drugih obveza koja obvezuju školsku ustanovu, ravnatelj Škole dužan je izvijestiti Školski odbor o rezultatima koji su postignuti nabavom, odnosno ugovornim obvezama.

 

U skladu sa Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti

(NN 78/11.), ravnatelj Škole potpisuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na temelju sastavljenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, a sve u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.).

 

Članak 5.

 

Ukoliko postupak nabave roba i usluga ne podliježe postupku Javne nabave, odnosno nisu ispunjene zakonske pretpostavke da se provodi u skladu sa Zakonom o Javnoj nabavi (NN 90/11.) tada se stvaranje obveza provodi po sljedećoj proceduri:

 

  1. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

 

Red. br

AKTIVNOST

ODGOVORNOST

DOKUMENT

ROK

 

1.

Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radove

 

Nositelji pojedinih poslova i aktivnosti

(nastavnici, struč.suradnici, administrativni i tehnički radnici)

Ponuda Narudžbenica,

nacrt ugovora           

Tijekom godine

 

2.

Provjera je li prijedlog u skladu s financijskim planom/proračunom i planom nabave

 

Voditelj računovodstva

Ako DA – odobrenje sklapanja ugovora/narudžbe

Ako NE – negativan odgovor na prijedlog za sklapanje ugovora/narudžbe

2 dana od zaprimanja prijedloga

 

3.

Sklapanje ugovora/narudžba

Ravnatelj/   osoba koju on ovlasti

Ugovor/narudžba

Do 30 dana od dana odobrenja radnika na poslovima za financije i ravnatelja

 

                                                                                                                     

 

Članak 6.

 

Ukoliko postupak nabave roba i usluga podliježe postupku Javne nabave, odnosno ispunjene su zakonske pretpostavke da se provodi u skladu sa Zakonom o Javnoj nabavi (NN 90/11.) tada se stvaranje obveza provodi po sljedećoj proceduri:

 

 

 

  1. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

 

 

Red. br.

AKTIVNOST

ODGOVORNOST

DOKUMENT

ROK

 

1.

Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radove

Nositelji pojedinih poslova i aktivnosti

 

 

Prijedlog s opisom potrebne opreme/usluga/radova i okvirnom cijenom

Mjesec dana prije pripreme godišnjeg plana nabave (prema Zakonu o proračunu svibanj/lipanj, u praksi srpanj/kolovoz),

moguće i tijekom godine za plan nabave za sljedeću godinu

 

2.

Priprema tehničke i natječajne dokumentacije za nabavu opreme/usluga/radova

Ako proces nije centraliziran na razini osnivača tada npr.nastavnici u suradnji s ravnateljem, knjižničarom,tajnikom ili domarom Škole. Moguće je angažirati vanjskog stručnjaka.

Tehnička i natječajna dokumentacija

Idealno do početka godine u kojoj se pokreće postupak nabave, kako bi se s nabavom moglo odmah započeti

3.

Uključivanje stavki iz plana nabave u financijski plan/proračun

Osoba zadužena za koordinaciju pripreme financijskog plana - najčešće voditelj računovodstva. Financijski plan trebao bi biti rezultat rada nastavnika, tajnika, računovođe koji zajedno s ravnateljem definiraju plan rada za sljedeću godinu. Financijski plan treba biti procjena financijskih sredstava potrebnih za realizaciju plana rada. Voditelj računovodstva koordinira te aktivnosti i ukazuje na financijska ograničenja, ali nikako ne definira sadržajno programe, aktivnosti i projekte niti je kasnije odgovoran/a za njihovu provedbu i ostvarivanje rezultata.

 

Financijski plan/proračun

15. rujan

 

4.

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave

U ovoj fazi ravnatelj, treba preispitati stvarnu potrebu za predmetom nabave, osobito ako je prošlo šest i više mjeseci od pokretanja prijedloga za nabavu

 

Dopis s prijedlogom te tehničkom i natječajnom dokumentacijom

Tijekom godine

5.

Provjera je li prijedlog u skladu s donesenim planom nabave i financijskim planom/proračunom           

Voditelj računovodstva

Ako DA – odobrenje pokretanja postupka

Ako NE – negativan odgovor na prijedlog za pokretanje postupka

2 dana od zaprimanja prijedloga

6.

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave s odobrenjem voditelja računovodstva

Nositelji pojedinih poslova i aktivnosti

prema planu

Dopis s prijedlogom te tehničkom i natječajnom dokumentacijom, i odobrenjem računovodstva

2 dana od zaprimanja odgovora iz računovodstva

 

 

7.

Provjera je li tehnička i natječajna dokumentacija u skladu s propisima o javnoj nabavi

Zaposlenik kojeg ovlasti ravnatelj (u pravilu tajnik,  ne može biti zaposlenik na poslovima za financije)

Ako DA – pokreće postupak javne nabave

Ako NE – vraća dokumentaciju s komentarima na doradu

najviše 30 dana od zaprimanja prijedloga za pokretanje postupka javne nabave

8.

Pokretanje postupka javne nabave

Ravnatelj odnosno osoba koju on ovlasti (ne može biti zaposlenik na poslovima za financije)

Objava natječaja

Tijekom godin

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči Škole dana ________________ i stupila je na snagu danom objave.

 

 

 

Klasa: 602-03/12-01

Ur.br: 251-346-02-12-

Zagreb, ________________

 

 

                                                                       Predsjednik Školskog odbora:

                                                                       Hano Uzeirbegović, prof.

 

                          

Oglasna ploča

Raspored

    


Kalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događajiKorisni linkovi
E-learning alati
 • Tečajevi


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju