preskoči na sadržaj
KATALOG INFORMACIJA HOTELIJERSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U ZAGREBU

KLASA: 602-03/12-01
URBROJ: 251-346-02-12-
U Zagrebu, 13. veljače 2012.


KATALOG INFORMACIJA HOTELIJERSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U ZAGREBU
 

I. UVODNE NAPOMENE

Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („NN“ broj: 172/03.
i 144/10.)

USTROJAVA
se katalog informacija Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu

Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom
ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Škola), kao tijelo javne vlasti,
omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

1.putem službene web stranice Škole na kojoj su:
- informacije o ustroju i nadležnosti Škole
- informacije o zaposlenicima
- informacije o aktivnostima Škole
- informacije o pravnim i drugim aktima Škole
- informacije o učeničkim aktivnostima
- informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Škole
- informacije o načinu i pravilima školovanja
- najave aktivnosti Škole
- objave priopćenja za javnost

2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup
informacijama,

3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi

oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev,

5. davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja i, po potrebi, održavanjem tiskovnih
konferencija

II. OSNOVNI PODATCI O HOTELIJERSKO-TURISTIČKOJ ŠKOLI U ZAGREBU

Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu započela je s radom 1. 9. 1997. godine na temelju
odluke Ministarstva prosvjete i športa o podjeli Ugostiteljsko turističke škole iz zagreba od
17. 6. 1996. godine, kojom su nastale dvije srednje škole: Hotelijersko-turistička škola u
Zagrebu i Ugostiteljska škola u Zagrebu kao samostalne škole.

Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje učenika:

1. u programu srednjeg strukovnog obrazovanja redovitih učenika: za zanimanje
hotelijersko-turistički tehničar u trajanju od četiri godine

2. u programu srednjeg strukovnog obrazovanja odraslih polaznika:
- za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar u trajanju od četiri godine
- prekvalifikacije za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar u trajanju od jedne
godine

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Škola obavlja djelatnost
odgoja i obrazovanja kao javna službu.

Poslovi u okviru djelatnosti Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu:

- upisi u školu i ispisi iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te
vođenje odgovarajuće evidencije,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim
postignućima,
- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e- maticu – zajednički elektronički
upisnik učenika

U Školi su ustrojbene dvije službe:
1. stručno – pedagoška
2. administrativno-tehnička

Školom upravlja Školski odbor, a ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.

3

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje
nadzire Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu, i to:

1)
2)
3)
4)

pregled informacija,
opis sadržaja informacija,
namjena informacija,
način osiguravanja prava na pristup informacijama.

1) Pregled informacija

Škola posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:
- ustroju i nadležnosti Škole
- zaposlenicima
- aktivnostima Škole
- pravnim i drugim aktima Škole
- načinu i pravilima školovanja
- učeničkim aktivnostima
- međuinstitucionalnim aktivnostima Škole
- međunarodnim aktivnostima Škole

2) Opis sadržaja informacija

- ustroj i nadležnost Škole (opis djelokruga rada službi)
- radnici (osnovni podatci o radnicima, zvanje i zanimanje radnika, kontakt radnika)
- aktivnosti Škole (na nastavnom, stručnom i društvenom polju)
- pravni i drugi akti Škole (Statut i pravilnici Škole, naputci, priručnici i sl.)
- način i pravila školovanja (opće odluke o pravilima školovanja, natječaji za upis,
nagrađivanje najboljih učenika, stručni izleti i posjete)
- učeničke aktivnosti (Vijeće učenika )
- međuinstitucionalne aktivnosti Škole (suradnja s drugim srednjoškolskim ustanovama i
drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj)
- međunarodne aktivnosti Škole (suradnja i posjete Školama izvan RH)

3) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

4) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku
propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

4

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje
prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

- pisanim putem na poštansku adresu Škole:
Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu
Frankopanska 8
10000 Zagreb

- putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

hts-zagreb@hts-zg.t-com.hr

ured@ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr

marija.rasan-krizanac@hts-zg.t-com.hr

telefonom na sljedeće brojeve:
01/ 48 48 543 (centrala)
01/ 48 48 538 (tajništvo)
01/ 48 49 117 (voditelji smjene)
01/ 48 48 546 (ravnateljica)
01/ 48 47 930 (tajnica)

telefaksom na sljedeći broj:
01/ 48 48 544

usmenim putem:
osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole svakog
radnog dana od 9:00 do 15:00 sati

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Hotelijersko-turistička škola
ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u
zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ravnateljica:
mr.sc. Marija Rašan-Križanac

Oglasna ploča

Raspored

    


Kalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događajiKorisni linkovi
E-learning alati
 • Tečajevi


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju